Публична покана № ОС-А-7 от 02.06.2015 г. с предмет: "Доставка на преносими, настолни компютри и монитори, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и твърди дискове SAS за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 10 бр.преносими, 5 бр. настолни компютри и 5 бр. монитори; Обособена позиция № 2 – Доставка на 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за сървър и 15 бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за настолни компютри; Обособена позиция № 3 - Доставка на 5 бр. твърди дискове SAS"

Публична покана № ОС-А-7 от 02.06.2015 г. с предмет: "Доставка на преносими, настолни компютри и монитори, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и твърди дискове SAS за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 10 бр.преносими, 5 бр. настолни компютри и 5 бр. монитори; Обособена позиция № 2 – Доставка на 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за сървър и 15 бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за настолни компютри; Обособена позиция № 3 - Доставка на 5 бр. твърди дискове SAS" - 02.06.2015 г.

Приложения - Образци към Публична покана № ОС-А-7 от 02.06.2015 г. с предмет: "Доставка на преносими, настолни компютри и монитори, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и твърди дискове SAS за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" по 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 10 бр.преносими, 5 бр. настолни компютри и 5 бр. монитори; Обособена позиция № 2 – Доставка на 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за сървър и 15 бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за настолни компютри; Обособена позиция № 3 - Доставка на 5 бр. твърди дискове SAS" - 02.06.2015 г.

Отговор на искане за разяснение по Обществена поръчка възлагана чрез Публична покана с предмет: „Доставка на преносими, настолни компютри и монитори, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и твърди дискове SAS за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 10 бр. преносими, 5 бр. настолни компютри и 5 бр. монитори; Обособена позиция № 2 – Доставка на 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за сървър и 15 бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) за настолни компютри; Обособена позиция № 3 – Доставка на 5 бр. твърди дискове“ SAS” - 05.06.2015 г.

Отговор на искане за разяснение по обществена поръчка възлагана чрез публична покана № ОС-А-7 от 02.06.2015 г. - 09.06.2015 г.

Протокол № 1 от 23.06.2015 г. на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите - 23.06.2015 г.

Протокол № 2 от 29.06.2015 г. на Комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите - 29.06.2015 г.

Договор № Д-16 от 02.07.2015 г. - Обособена позиция № 3 - 02.07.2015 г.

Договор № Д-17 от 02.07.2015 г. - Обособена позиция № 2 - 02.07.2015 г.

Договор № Д-18 от 03.07.2015 г. - Обособена позиция № 1 - 03.07.2015 г.

Информация за извършено плащане на 24.07.2015 г. по Договор № Д-18 от 03.07.2015 г. - 05.08.2015 г.

Информация за извършено плащане на 30.07.2015 г. по Договор № 17 от 02.07.2015 г. - 05.08.2015 г.

Информация за извършено плащане на 30.07.2015 г. по Договор № Д-16 от 02.07.2015 г. - 05.08.2015 г.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация