№ ОС-А-6 от 22.05.2017 г. - Процедура публично състезание с предмет "Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

Решение № ОС-А-6 от 22.05.2017 г. за откриване на процедура с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" - 22.05.2017 г.

Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - 22.05.2017 г.

Документация на обществена поръчка с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" - 22.05.2017 г.

Образци на документи - 22.05.2017 г.

Протокол № 1 от 15.06.2017 г. на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите - 15.06.2017 г.

Протокол № 2 от 03.07.2017 г. на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите - 03.07.2017 г.

Съобщение № 26-00-65 от 03.07.2017 г. за насрочване на дата за отваряне на ценовите предложения на участниците - 03.07.2017 г.

Протокол № 3 от 06.07.2017 г. на комисията за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите - 06.07.2017 г.

Решение № ОС-А-9 от 06.07.2017 г. за определяне на изпълнител - 06.07.2017 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ - 15.08.2017 г.

Договор № Д-13 от 11.08.2017 г. - 15.08.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 11.10.2017 г.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация