№ ОС-А-11 от 05.10.2017 г. Публично състезание с предмет: „Извършване на одити на операциите за сертифицираните през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. разходи по всички програми и одити на системите за всички програмни оператори, НКЗ и СО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014”

Решение № ОС-А-11 от 05.10.2017 г. и Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одити на операциите за сертифицираните през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. разходи по всички програми и одити на системите за всички програмни оператори, НКЗ и СО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014” - 05.10.2017 г.

Документация на обществената поръчка - 05.10.2017 г.

Приложения към част I от Техническата спецификация - 05.10.2017 г.

Приложения към проекта на договор - 05.10.2017 г.

Образци на документи - 05.10.2017 г.

Съобщение във връзка с чл. 203 от Закона за обществените поръчки - 25.10.2017 г.

Информация при производство по обжалване - 30.10.2017 г.

Решение № ОС-А-12 от 03.11.2017 г. за прекратяване на процедурата - 03.11.2017 г.

Обявление за възлагане на обществената поръчка (прекратяване на процедурата) - 16.11.2017 г.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация