№ ОС-А-4 от 29.03.2018 г. Осигуряване на хотелско настаняване за чуждестранните участници в XXVII-та Годишна среща на Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове в гр. София в периода 23 - 26 септември 2018 г.

Решение № ОС-А-4 от 29.03.2018 г. за откриване на процедура с предмет: Осигуряване на хотелско настаняване за чуждестранните участници в XXVII-та Годишна среща на Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове в гр. София в периода 23 - 26 септември 2018 г. - 31.03.2018 г.

Обявление за поръчка с предмет: Осигуряване на хотелско настаняване за чуждестранните участници в XXVII-та Годишна среща на Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове в гр. София в периода 23 - 26 септември 2018 г. - 31.03.2018 г.

Документация за обществена поръчка - 31.03.2018 г.

Образци на документи - 31.03.2018 г.

еЕЕДОП - 31.03.2018 г.

Протокол № 1 от 11.05.2018 г. на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите - 11.05.2018 г.

Протокол № 2 от 21.05.2018 г. на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите - 21.05.2018 г.

Съобщение № 91-00-8 от 21.05.2018 г. за насрочване на дата за отваряне на ценовите предложения на участниците - 21.05.2018 г.

Решение № ОС-А-6 от 06.06.2018 г. за определяне на изпълнител - 06.06.2018 г.

Доклад и протоколи на комисията - 06.06.2018 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка - 10.07.2018 г.

Договор № Д-7 от 03.07.2018 г. - 10.07.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 09.10.2018 г.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация