2019

СПИСЪК
НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ
В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ИА „ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС" за 2019 г.


1. Описание на правомощията на изпълнителния директор на ИА ОСЕС и данни за организацията, функциите и отговорностите на агенцията;
2. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в ИА ОСЕС, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
3. Устройствен правилник на ИА ОСЕС;
4. Стратегии, цели, програми и отчети за дейността на агенцията;
5. Информация за утвърдения бюджет на ИА ОСЕС, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;
6. Информация за провежданите в агенцията обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му;
7. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация и годишни отчети за постъпили заявления за достъп;
8. Обявления за конкурси за държавни служители.


Формати на публикуваната информация: PDF, MS Word, MS Excel, HTML.

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация