Достъп до информация

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС), като второстепенен разпоредител  на Министерство на финансите, е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация, съгласно чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация/искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, създавана и съхранявана в ИА ОСЕС. Заявлението/искането за информация може да бъде писмено или устно. За упражняване правото на достъп до обществена информация се подава писмено заявление. За упражняване правото на достъп до обществена информация за повторно използване се подава писмено искане. Образецът на заявление/искане са публикувани на интернет страницата на ИА ОСЕС (https://aeuf.minfin.bg/bg/59).

Заявлението/искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на следния адрес на електронната поща: [email protected], както и чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ.

В Заявлението/Искането трябва да бъдат посочени:

  1. трите имена на заявителя, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя.

Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация и на исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване:

гр. София, ул. „Славянска" № 4, ет. 5

Дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност" (деловодство)

тел: +359 2 9859 5201

e-mail: [email protected]

работно време: всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Модератор в Платформата за достъп до обществена информация:

Радостин Ангелов; тел. +359 2 9859 5211, електронен адрес: [email protected]

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни

Място за преглед и четене на предоставяната информация

Прегледът на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ се извършва на обособеното подходящо място за четене на предоставената информация - Заседателната зала на ИА ОСЕС.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация