№ ОС-А-11 от 22.10.2015 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти по Европейските структурни и инвестиционни фондове и програмите по трансгранично сътрудничество на служителите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”.

Решение № ОС-А-11 от 22.10.2015 г., Обявление, Документация за участие - 22.10.2015 г.

Образци на документи - 22.10.2015 г.

Протокол № 1 от 24.11.2015 г. за дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - 24.11.2015 г.

Списък на присъстващите лица на първото публично заседание на комисията - 24.11.2015 г.

Протокол № 2 от 30.11.2015 г. за дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - 30.11.2015 г.

Протокол № 3 от 04.12.2015 г. за дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - 04.12.2015 г.

Протокол № 4 от 15.12.2015 г. за дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - 16.12.2015 г.

Решение № ОС-А-17 от 15.12.2015 г. за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - 16.12.2015 г.

Договор № Д-1 от 20.01.2016 г. - 21.01.2016 г.

Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания от 18.04.2016 г. - 22.04.2016 г.

Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане през месец май 2016 г. - 19.05.2016 г.

Обявление за изпълнен договор - 04.02.2019 г.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация