№ ОС-А-2 от 08.02.2017 г. - Процедура публично състезание с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 40 бр. преносими компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори

Решение № ОС-А-2 от 08.02.2017 г. за откриване на процедура с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 40 бр. преносими компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори - 08.02.2017 г.

Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - 08.02.2017 г.

Документация на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 40 бр. преносими компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори - 08.02.2017 г.

Образци на документи - 08.02.2017 г.

Писмено разяснение по условията на обществената поръчка - 17.02.2017 г.

Протокол № 1 от 14.03.2017 г. на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите - 14.03.2017 г.

Протокол № 2 от 24.03.2017 г. на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите - 24.03.2017 г.

Протокол № 3 от 27.03.2017 г. на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите - 27.03.2017 г.

Съобщение № 26-00-25 от 27.03.2017 г. за насрочване дата за отваряне на ценовото предложение на участника по Обособена позиция № 2 – „Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори“ - 27.03.2017 г.

Доклад и протоколи на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите - 07.04.2017 г.

Решение № ОС-А-5 от 07.04.2017 г. за прекратяване на процедурата в частта за Обособена позиция № 1 и определяне на изпълнител за Обособена позиция № 2 - 07.04.2017 г.

Обявление за възлагане на обществената поръчка (прекратяване на процедурата в частта за Обособена позиция № 1: „Доставка на 40 бр. преносими компютри“) - 24.04.2017 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция № 2 - "Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори" - 10.05.2017 г.

Договор № Д-10 от 05.05.2017 г. - 10.05.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 08.06.2017 г.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация