№ ОС-А-7 от 02.06.2017 г. - Публично състезание с предмет:„Извършване на одити на операциите за сертифицираните през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. разходи по всички програми и одити на системите за всички програмни оператори, НКЗ и СО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014”

Решение № ОС-А-7 от 02.06.2017 г. за откриване на публично състезание с предмет: „Извършване на одити на операциите за сертифицираните през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. разходи по всички програми и одити на системите за всички програмни оператори, НКЗ и СО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014” - 02.06.2017 г.

Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - 02.06.2017 г.

Документация на обществената поръчка с приложения и образци - 02.06.2017 г.

Протокол № 1 от 18.07.2017 г. на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите - 18.07.2017 г.

Доклад № 95-05-59 от 24.07.2017 г. на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите - 24.07.2017 г.

Решение № ОС-А-10 от 24.07.2017 г. за прекратяване на процедурата - 24.07.2017 г.

Обявление за възлагане на обществената поръчка (прекратяване на процедурата) - 07.08.2017 г.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация